ALTERED: HVA ER ALTERED?

105Altered er en egen gren innenfor papirhobby, men hva som defineres som “altered art” varierer.

I The Paper Crafting brukes begrepet “altered” som gjenstander som er blitt dekorert og dermed kommer til gjenbruk. Boksen til venstre er eksempel på det, da dette er en boks som det opprinnelig var kjeks i som er blitt dekorert og nå brukes som sparebøsse til husets datter.

I tillegg har vi begrepet “eco-crafting” som også ligger nær opp til altered, men som også kan handle om at man bruker for eksempel tags fra klær som dekorasjon i papirhobbyen. 

Nedenfor finner du linker til både Altered Art og Eco-crafting (øko-scrapping).

Hva er altered?
Altered Art
Eco-Crafting
Paper Craft – An Altered Art

Foto: Marit Pedersen