- Advertisement -

Kobber er ikke regnet som en egen farge – kobber er et rødlig farget metall. Den særegne kobberfargen skyldes at kobber reflekterer rødt og oransje lys. 
  • Fargekategori: Blandingsfarge/jordfarge/varm farge. 
  • Komplementærfarge: NA
  • Blandingsforhold: Rødt/oransje.
  • Symbolikk: Kan forbindes med elementene ild og jord.
  • Positive egenskaper: Ildfull, energisk.
  • Negative egenskaper: Temperament, fare.
  • Stilarter som forbindes med kobber: GrungeSteam Punk

Vi mangler foreløpig prosjekt i kobber. Hvis du har lyst til å bidra med et papirprosjekt med kobber kan du sende e-post til editor@thepapercrafting.com

Grafisk design: Marit Pedersen
Tekst: Marit Pedersen
Featured foto: Pia Krogh Larsen
Publisert med tillatelse