- Advertisement -

Gull er et metall med en gul-oransje farge. Gull blir regnet som et tegn på rikdom og makt og har derfor høy symbolverdi. 
  • Fargekategori: Blandingsfarge/varm farge
  • Komplementærfarge: Blå/lilla
  • Blandingsforhold: Gult/oransje.
  • Symbolikk: Forbindes med solen, rikdom og makt. 
  • Positive egenskaper: Velstand, suksess, optimisme.
  • Negative egenskaper: NA
  • Stilarter som forbindes med gull: Art Deco – Elegance

Kilde: Spa Nirvana


Grafisk design: Marit Pedersen
Tekst: Marit Pedersen
Featured foto: Pia Krogh Larsen
Publisert med tillatelse