HVA VILLE DU BETALT? RESULTATER FRA VÅR AVSTEMMING

0 2,222

I slutten av februar hadde vi en avstemming hvor man kunne oppgi hvor mye man ville ha betalt for håndlagde kort, invitasjoner, bord og layouts. Nesten 90 personer har så langt deltatt i avstemmingen som ennå er åpen dersom flere vil delta.

HÅNDLAGDE KORT
Som mange ga tilbakemelding om er variasjonen stor når det gjelder håndlagde kort, både når det gjelder størrelse og design, men også anledningen kortet skal brukes til. Mange vil betale mer for kort til bryllup enn til bursdager. Når vi ikke tok høyde for dette i avstemmingen skyldes det at det hadde blitt en svært detaljert undersøkelse med mange svaralternativ. Derfor er vår avstemming en pekepinn på hvor prisnivåene sånn omtrent ligger, så får man beregne utfra bruk av materiell, design o.l. om man vil legge seg høyere eller lavere enn gjennomsnittet når man skal prissette sine kort.

Tilsammen var det 91 personer som har svart på hvor mye de ville ha betalt for et håndlaget kort og resultatene er som følger:

0-29 kroner: 8 stemmer
30-59 kroner: 31 stemmer
60-89 kroner: 30 stemmer
90-109 kroner: 10 stemmer
110-139 kroner: 4 stemmer
Over 140 kroner: 4 stemmer

Som resultatene viser er det et knapt flertall som ville betalt mellom 60-89 kroner for et håndlaget kort.

INVITASJONER
Når det gjelder pris på håndlagde invitasjoner er resultatene mer entydige og de aller fleste ville betalt mellom 20-29 kroner for et håndlaget invitasjonskort. Det var totalt 65 personer som hadde svart på dette spørsmålet.

0-9 kroner: 1 stemme
10-19 kroner: 14 stemmer
20-29 kroner: 24 stemmer
30-39 kroner: 14 stemmer
40-49 kroner: 12 stemmer
Over 50 kroner: 7 stemmer

Også her fikk vi tilbakemelding om at det kommer an på størrelse, materiellet som er brukt og designet forøvrig. Noen poengterte også at prisen varierer om man kjøper invitasjoner til bryllup eller til bursdag.

BORDKORT
Også når det gjelder bordkort er resultatene mer entydige, og de fleste som har avgitt stemme her ville ha betalt mellom 10 og 19 kroner for et håndlaget bordkort.

0-9 kroner: 14 stemmer
10-19 kroner: 35 stemmer
20-29 kroner: 17 stemmer
30-39 kroner: 3 stemmer
40-49 kroner: 0 stemmer
Over 50 kroner: 1 stemme

LAYOUT
Her var spørsmålet “Hvor mye ville du ha betalt for en håndlaget layout (albumside) som f.eks kunne henges på veggen?” og totalt 76 personer svarte. Her ville de fleste ha betalt mellom 150 og 199 kroner, tett fulgt av mellom 100 og 149 kroner.

0-49 kroner: 6 stemmer
50-99 kroner: 13 stemmer
100-149 kroner: 15 stemmer
150-199 kroner: 20 stemmer
200-249 kroner: 8 stemmer
250-299 kroner: 4 stemmer
300-349 kroner: 3 stemmer
350-399 kroner: 2 stemmer
Over 400 kroner: 1 stemme

Takk til alle som har deltatt i avstemmingen!

Illustrasjonsfoto: TaxCredits.net
License CC BY 2.0

 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA