SELGE KORT I THE PAPER SHOP?

The Paper Crafting er Skandinavias største nettmagasin for papirhobby og vi publiserer nye artikler om papirhobby hver eneste dag. Høsten 2018 åpner vi for at private designere fra Danmark, Norge og Sverige skal kunne selge sine kort og andre papirprosjekter via The Paper Craftings webside “The Paper Shop“. 

The Paper Crafting tilbyr formidling av kort og andre papirprosjekter via The Paper Shop. Det vil si at vi stiller ut kortene/papirprosjektene, men at alt av kjøp og salg avtales direkte mellom kjøper og selger. Dette gjøres ved at kunden trykker på knappen “Kontakt selger” og via denne kan sende e-post direkte til selgeren.

The Paper Crafting har ikke tilgang til, og samler ikke inn, opplysninger om kundene. The Paper Crafting tar heller ikke ansvar for annet enn å formidle bildet av produktet som skal selges sammen med opplysninger som selgeren selv oppgir. Det er selgers ansvar å forsikre seg om at produktet som selges samsvarer til bildet/bilder og opplysningene som gis. All ansvar for handelen inkl. oppgjør, forsendelse, skatter og avgifter som helhet påhviler kjøper og selger og avtales direkte mellom partene. Partene bør også bli enige om hvordan man forholder seg til forsinkede eller bortkomne forsendelser.

The Paper Crafting vil bidra med å formidle bilder av kortene/prosjektene på nettsiden, samt på våre sosiale nettverk. Videre vil vi med jevne mellomrom skrive artikler og kjøre annonsekampanjer på sosiale media for å nå ut til potensielle kunder.

GRATIS FORMIDLING I OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER
Da dette er et prøveprosjekt fra 1. oktober 2018 fram til 1. januar 2019 vil alle som bestiller plass og sender inn bilder av kortene/prosjektenei løpet av oktober, november og/eller desember få stille ut tre kort/prosjekter gratis.

I prøveperioden kan det bli endringer alt etter som hvordan vi ser at prosjektet fungerer. Dersom det blir vesentlige endringer i forhold til det som er skissert over vil vi informere designerne om dette. Vi forbeholder oss retten til å legge ned tilbudet dersom det ikke fungerer som planlagt.

SELGE KORT OG PAPIRPROSJEKTER?
Dersom du ønsker å selge kort eller papirprosjekter i The Paper Shop sender du oss opplysninger om kortet/prosjektet og maks to bilder på e-post til editor@thepapercrafting.com – skrive “The Paper Shop” i emnefeltet. 

The Paper Shop oppdateres den siste dagen i hver måned. Det innebærer at bilder av kort/prosjekter som skal være med neste måned må være sendt oss innen den 25. i hver måned. The Paper Crafting tar et formidlingshonorar på 3 norske kroner per kort/prosjekt hver måned. Det er ingen øvre grense for hvor mange kort/prosjekter man kan stille ut samtidig. 

Så snart et kort/prosjekt er solgt skal designeren gi beskjed til The Paper Crafting via e-post: editor@thepapercrafting.com – skriv “The Paper Shop” i emnefeltet. Designeren kan velge å bytte ut bildet av et solgt kort/prosjekt med et annet uten ekstra kostnader eller si opp plassen. 

Dersom et kort har vært utstilt og ikke har blitt solgt i løpet av tre måneder kan designeren velge å bytte ut kortet/prosjektet med et annet kort/prosjekt uten ekstra kostnader. 

Dersom man ønsker å lage invitasjoner, bordkort eller lignende på bestilling skal bildet som formidles være et konkret eksempel på prosjektet man tilbyr seg å lage. 

Selger må være villig til å selge kort til kunder utenlands. Forsendelse og oppgjør avtales direkte mellom kjøper og selger. Det er også kjøper og selger som avtaler hvordan man skal forholde seg til forsinkelser eller tap av produkt i forsendelser. 

Designer er selv ansvarlig for å sette seg inn i og innberette eventuelle avgifter/skattepliktige inntekter som følge av salget i The Paper Shop.

BILDER
Det er vesentlig at bildene av kortene/prosjektene er av god kvalitet. Designeren kan velge å ha med opptil to bilder av hvert kort/prosjekt. Det ene bildet blir hovedbilde i The Paper Shop, det andre bildet vil være det som dukker opp når man trykker på hovedbildet. Et av bildene kan gjerne være en collage sammensatt av flere bilder av prosjektet. Begge bilder må leveres publiseringsklare til The Paper Crafting. Dette innebærer at designeren selv lager collage og leverer bildene i jpg eller png-format. Bildene skal være mellom 600 til 800 piksler bred. 

OPPLYSNINGER
Vi trenger følgende opplysninger om kortet/prosjektet: 
– Type kort eller prosjekt (bryllupskort, konfirmasjonskort, bursdagskort osv)
– Størrelse på kortet/prosjektet
– Hvem som har designet kortet/prosjektet
– Pris ekskl. porto og eventuelle skatter og avgifter i den valutaen du bruker (DKK/NOK/SEK).
– En kort beskrivelse av kortet/prosjektet dersom man ønsker det.
– E-post adresse til selger/designer

De overnevnte opplysninger publiseres i The Paper Shop. 

I tillegg skal kortlageren oppgi følgende opplysninger til The Paper Crafting:
– Designerens fulle navn og adresse

Alle opplysninger kan sendes sammen med to bilder av prosjektet på e-post til editor@thepapercrafting.com – skriv “The Paper Shop” i emnefeltet.

The Paper Crafting lagrer opplysningene som gis i forbindelse med salget så lenge designeren selger kort/prosjekter i The Paper Shop.

PRISFASTSETTELSE
Det er selger som fastsetter pris på sitt produkt. Prisen som oppgis skal være for produktet ekskl. porto og eventuelle skatter og avgifter. The Paper Crafting oppgir pris i alle tre valutaer etter kurs fra DNB når kortene/prosjektene legges ut. All oppgjør avtales og skjer mellom kjøper og selger. The Paper Crafting tar ingen ansvar for dette.

MARKEDSFØRING
Selvom The Paper Crafting påtar seg å formidle bilder/opplysninger om kort og prosjekter som er til salgs kan vi dessverre ikke garantere at kortene/prosjektene blir solgt. Men jo flere som kjenner til muligheten til å kjøpe kort/prosjekter på nettsiden dess større er muligheten for at noen vil kjøpe nettopp ditt kort eller prosjekt. En annen fordel ved å samle kort/papirprosjekter som er til salgs på et sted er at det gir kundene flere produkter å kikke på og velge blant. Sannsynligvis det føre til større interesse for nettsiden. 

The Paper Crafting vil benytte vårt magasin samt sosiale nettverk til markedsføring av The Paper Shop. I tillegg vil vi oppfordre designere som selger kort/prosjekter via The Paper Shop til å dele link til nettsiden på internett samt oppfordre andre om å gjøre det samme. 

Alle designere som stiller ut kortene/prosjektene sine i The Paper Shop vil tjene på at flest mulig vet om mulighetene for å kjøpe kort/prosjekter på nettsiden. 

MANGLENDE BETALING OG KLAGER
Dersom formidlingshonoraret ikke betales eller vi mottar klager på selger vil vi i første omgang forsøke å få kontakt med selgeren. Dersom dette ikke lykkes vil vi fjerne selgerens produkter fra The Paper Shop
Eventuelle klager vedrørende kunder kan vi dessverre ikke behandle da vi ikke samler inn opplysninger om hvem som handler i The Paper Shop. Vi vil imidlertid anbefale at selgeren ber om oppgjør før kortet/prosjektet sendes til kunden.

FORCE MAJEURE
Ved en ekstraordinær situasjon som fører til at The Paper Shop bortfaller over tid vil begge parter (The Paper Crafting og designer) løses fra avtale om formidling. Det gis ikke kompensasjon for manglende formidling på grunn av nedetid/problemer på siten dersom disse ikke er av lengere varighet (over en uke).