UTFORDRINGER: SKANDINAVISKE UTFORDRINGER

Oversikt over skandinaviske utfordringer i papirhobby. Dersom ikke annet er oppgitt er det en forutsetning at du deltar med dine egne nye prosjekt (ikke tidligere publisert). Driver du en skandinavisk utfordring som ikke er med i denne oversikten? Send e-post til editor@thepapercrafting.com og utfordringen vil bli inkludert i listen. Dersom du ønsker å delta i internasjonale utfordringer finner du en flott oversikt over utfordringer, tema og vinnere på Paper Playful.
Card & Scrap
Starter: 1. og 15. hver måned
Varighet: 12 dager
Tema: Nei
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er
tillatt om ikke annet er oppgitt.
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Ikke oppgitt
Kombinering med andre utfordringer tillatt: JaCherish This – Memories for Life
Starter: 1. hver måned
Varighet: 24 dager
Tema: Cherish This er for kort, altered prosjekter
og gaver. Memories for Life er for layouts.
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter
er tillatt om ikke annet er oppgitt.
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Ikke oppgitt
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Copic Marker Norge
Starter: –
Varighet: 
Tema: Copics
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Copic Marker Sverige
Starter: –
Varighet: 
Tema: Copics
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Ett trykk
Starter: 1. i hver måned
Varighet: 25. i hver måned
Tema: –
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Hjerteboden
Starter: 1. i hver måned.
Varighet: 27 dager
Tema: –
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Hobbygarasjen
Starter: –
Varighet: En måned
Tema: –
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Hobbyworld
Starter: 1. i hver måned
Varighet: En måned
Tema: –
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordinger tillatt: –

Kort o Mania
Starter: 1. og 15. hver måned
Varighet: 14 dager
Tema: Nei
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordinger tillatt: Ja

Korthobby
Starter: 
5. i hver måned
Varighet: 
19 dager
Tema: 
Må ha med charms/metallpynt som
finnes i Korthobbys nettbutikk.
Prosjekter: 
Alle former for papirprosjekter
er tillatt om ikke annet er oppgitt.
Premiering: 
Ja (to vinnere)
Antall prosjekt per deltaker: 

Kombinering med andre utfordinger tillatt:
 Ja

Kreativ Scrapping
Starter: 1. i hver måned
Varighet: 
Ca. 28 dager
Tema: 
Nytt tema presenteres den 1. hver måned.
Prosjekter: 
Alle former for papirprosjekter
er tillatt om ikke annet er oppgitt.
Premiering: 
Ja
Antall prosjekt per deltaker: 
Ubegrenset om
du har blogg selv, eventuelt maks 3.
Kombinering med andre utfordinger tillatt:
 Ja

Kreative verden
Starter: 1. i hver måned
Varighet: 
Ca. 25 dager
Tema: 
Nytt tema presenteres den 1. hver måned.
Prosjekter: 
Alle former for papirprosjekter er
tillatt om ikke annet er oppgitt. Du må ha egen
blogg for å delta og utfordringen er kun åpen for
deltakere fra Norge.
Premiering: 
Ja
Antall prosjekt per deltaker:
 3
Kombinering med andre utfordinger tillatt:
 Ja

Maja Design
Starter: Første lørdag i hver måned
Varighet: 
Ca. 20 dager
Tema: 
Mood Board med farger, dikt og ord til inspirasjon. Maja Design-produkter brukes.
Prosjekter: 

Premiering: 
Ja
Antall prosjekt per deltaker: 

Kombinering med andre utfordinger tillatt:
 –

My Besties Norge
Starter: Hver søndag
Varighet: 14 dager
Tema: My Besties digitale stempler
Prosjekter: Mest kort
Premiering: Ja
Antall bidrag per deltaker: Tre bidrag hvis du bruker et Besties-digital stempel på ditt prosjekt, et bidrag dersom du bruker et annet motiv
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Nordsalten Hobbyklubb
Starter: 1. og 15. hver måned
Varighet: 14 dager
Tema: Nei
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er
tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

North Star Stamps
Starter: Den 10. i hver måned
Varighet: Innlevering den siste dagen i hver måned
Tema: Bidraget må ha med minst et motiv fra
North Star Stamps.
Prosjekter: –
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Kan levere flere bidrag.
Kombinering med andre utfordringer tillatt: JaPapirdesign
Starter: 1. i hver måned
Varighet: Varer til slutten av måneden.
Tema: Nei
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordringer tillatt: –

Papirdokkene
Starter: 1. i hver måned
Varighet: 24 dager
Tema: Nei
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Project Life i Norge
Starter: Konkurranse starter 1. og utfordring starter 20. i hver måned
Varighet: Konkurransen varer til siste dag i hver måned, utfordringen varer til den 19. i hver måned
Tema: Project Life
Prosjekter: Alle formater/produsenter er tillatt. Ikke digitale PL-sider.
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max ett bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Scraphaugen
Starter: 1. i hver måned
Varighet: Varer til slutten av hver måned
Tema: Nei
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: Ja (ved minst fem deltakere)
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Scrapomania
Starter: Rundt den 6. i hver måned
Varighet: En måned
Tema: Nei
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Scrappa Loss
Starter: I begynnelsen av hver måned
Varighet: Varer til slutten av hver måned (ca. 25 dager)
Tema: Nei
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max ett bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Scrappelyst
Starter: Den 5. i hver måned
Varighet: Varer til siste dag i måneden.
Tema: Nei
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max fem bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja, men maks 10

Scrappin’ All Over
Starter: 19. i hver måned
Varighet: Varer til den 18. i hver måned
Tema: Nei
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Kombinering med andre utfordringer tillatt: –

Sketchy Colors
Starter:
 Hver søndag
Varighet: 
En uke
Tema: 
Veksler mellom skisse- og fargeutfordring
Prosjekter: 
Alle former for papirprosjekter er tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: 
Ja
Antall prosjekt per deltaker: 

Kombinering med andre utfordringer tillatt: 
Ja

Skissedilla
Starter: Hver søndag
Varighet: En uke
Tema: Skisse for layout
Prosjekter: Layouts
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

Storyteller
Starter: Den første og tredje søndagen i hver måned
Varighet: 14 dager
Tema: Bidraget må inneholde minst et produkt fra Storyteller (skriv hva det er).
Prosjekter: 
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: –
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ja

That is just so cute
Starter: 1., 15. og 25. i hver måned
Varighet: 25., 30. og 15. hver måned
Tema: Skisse for layout
Prosjekter: Alle former for papirprosjekter er tillatt om ikke annet er oppgitt
Premiering: Ja
Antall prosjekt per deltaker: Ubegrenset
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Nei

Veckans Skiss
Starter: Hver tirsdag
Varighet: 6 dager
Tema: Skisse til layout
Prosjekter: Bruke skissen i utfordringen til å lage en layout
Antall bidrag per deltaker: –
Premiering: Ja
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Nei

Vintage Utfordring
Starter:
 1. og 15. hver måned
Varighet: 12 dager
Tema: Vintage
Prosjekter: Følger temaet for utfordringen
Antall bidrag per deltaker: Max tre bidrag per utfordring
Premiering: Ja
Kombinering med andre utfordringer tillatt: Ikke oppgitt