DU SER NÅ PÅ TAGEN

Prisfastsetting

PRISSETTING AV PROSJEKTER

Hvordan prissette det vi har laget er et stadig tilbakevendende tema for mange. Og det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken pris som er rett. Det er flere momenter som spiller inn på sluttprisen. Jeg observerer ofte at det anbefales å…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More