Yellow is a primary colour along side blue and red. Yellow is connected with light, warmth and the sun. 
Gult er en primærfarge sammen med blått og rødt. Gulfarge regnes for å være forbundet med lys, varme og sol. 
  • Fargekategori – Colour Category: Primærfarge/varm farge – Primary color/Warm Colour
  • Komplementærfarge – Complementary Colour: Lilla – Purple
  • Blandingsforhold – Colour Mixing: NA
  • Symbolikk – Symbolism: Forbindes med varme og sol. Gult er et kraftig anti-depressiva fordi det å omgi oss med denne fargen frigir serotonin som øker følelsen av lykke og velvære. Gult forbedrer også konsentrasjon og kreativitet – Yellow is often connected with warmth and sun. Yellow is a powerful antidepressant because it releases serotinin which increases the sensation of happiness and wellbeing. Yellow is also good for your consentration and creativity. 
  • Positive egenskaper – Positive Characteristics: Kunnskap, optimisme – Knowledge, Optimism. 
  • Negative egenskaper – Negative Characteristics: Flaskhet – Falsehood.
  • Forbundet stilart – Associated styles: Ingen spesielle – No one.
  • Mer informasjon – More information: Fargesymbolikk: Gult – Colour Symbolism: Yellow

Kilde: NDLA, Wikimedia, Spa Nirvana, TPC, Veien til helse


close

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More