Red is one of the colours first seen by the eye. Red in connected with passion, drama and is the colour of the blood.
Rødt er en av de fargene øyet lettest registrerer. Rødt er forbundet med lidenskap og dramatikk og er blodets farge. 
  • Fargekategori – Colour Category: Primærfarge/varm farge- Primary Colour/Warm Colour
  • Komplementærfarge – Complementary Colour: Grønn – Green
  • Blandingsforhold – Colour Mixing: NA
  • Symbolikk – Symbolism: Rødt er den mest levende og oppmerksomhetsskapende fargen og forbindes med lidenskap og energi. Rødt stimulerer binyrer og nerveceller – Red is the most vivid colour and it is associated with passion and energy. Red stimulates adrenals and nerve cells.
  • Positive egenskaper – Positive Characteristics: Energi, kraft, lidenskap – Energy, Power, Passion.
  • Negative egenskaper – Negative Characteristics: Fare, stress, frustrasjon, aggressivitet – Danger, stress, frustration, aggressiveness
  • Forbundet stilart – Associated styles: ClassicGothic – Pop ArtPunk
  • Mer informasjon – More information: Fargesymbolikk: Rødt – Colour Symbolism: Red

Kilde: TPC, Spa Nirvana, Wikimedia, Gjøco, Veien til helse


close

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More