STILARTER: ANDRE STILARTER

love-kort-fiaskapar-298x300

Her er en samlekategori for andre stilarter innenfor papirhobby.

Oversikt over stilartene er hentet fra Scrapbook.com og viser til layouts
postet under de respektive stilartene.

Kortet til venstre kan plasseres under stilarten “Romantisk”, men ofte
er det å klassifisere papirprosjekter i stilarter vanskelig,
også for papirkunstneren selv. 

3-D
Bohemian
Collage
Contemporary
Distressed
Doodley
Geometrisk
Girly
Gotisk
Interactive
Klassisk
Masculine
Mosaic
Naturalistisk
Playful
Pop Art
Punk
Romantisk
Whimsical

Foto: Sofia Svennberg