STILARTER: HERITAGE

1200px-James_Grant_Montgomery_and_familyHeritage er en stil innenfor papirhobby som ligger nær opptil stilarten “Vintage” men hovedfokuset ligger på familie og arv (heritage).

Heritage-stilen kjennetegnes av:

Fargene er brunt og/eller sepia
Motivene er gjerne gamle familiebilder og lignende.

Heritage-layouts
Heritage Craft Ideas 

Foto: Rosser 1954
Wikimedia Commons, Public Domain,
Rule of the Shorter Term for US works (Norway)