- Advertisement -

“Punk”-stilen er en stilart som inviterer til å eksperimentere med maling, stensiler og skarpe skiller mellom det svarte og det fargesterke. Stilen kan minne litt om den gotiske stilarten og Steam Punk, men i en mer moderne form. 
  • Anledning: Brukes som oftest på papirprosjekter til unge og voksne. 
  • Motiv: Unge og voksne mennesker. Menneskene kan ha en “punkete” stil, men det er ikke nødvendig. Det er fargekonstrastene og det generelle inntrykket av kortet som avgjør om det hører innenfor denne stilarten. 
  • Form/mønster: Ingen bestemt form og ingen bestemte mønstre, men man kombinerer gjerne flere ulike mønstre på et prosjekt.
  • Farger: Vekt på kontrasten mellom svart og en eller flere andre farger.
  • Pynt/dekor: Piggtråd, sikkerhetsnåler, men også elementer som vi kjenner best fra Steam Punk-stilen slik som tannhjul og lignende. Forskjellen ligger i at “Punk” er en nyere stil og ikke like inspirert av transport og industri som “Steam Punk”. I prosjekter i “Punk”-stil kan man også finne kjeder, vinger og musikkelementer. 
  • Teknikker: Man bruker gjerne blending for å skape kontraster i prosjektene, og kan ofte bryte dette opp med stensilering. Prosjektene har også gjerne et medtatt, slitt preg som man skaper gjennom distressing og andre former for elding. 

Nedenfor ser du et galleri bestående av papirprosjekter som er inspirert av stilarten “Punk”. Disse papirprosjektene har tidligere vært publisert i The Paper Crafting og dersom du trykker på bildene finner du link til den originale artikkelen.


 

Pure Punk Guitar: Junior Libby, Public Domain Pictures
Punker: Al1isbetter, Pixabay

Grafisk design og ikke-krediterte bilder: Marit Pedersen
Tekst: Marit Pedersen
Featured foto: Pia Krogh Larsen

Publisert med tillatelse