- Advertisement -

STILARTER I PAPIRHOBBY

Stilarter innenfor papirhobby er et utfordrende tema. Det finnes nok like mange meninger om hva som er en stilart som det finnes scrappere og mange vegrer seg mot å plassere egne papirprosjekter innenfor en stilart.

I TPC Magazine opererer vi per i dag med 21 ulike stilarter, disse er nødvendigvis ikke gjensidig utelukkende. Et papirprosjekt kan gjerne gjenspeile flere stilarter – det er hovedinntrykket av papirprosjektet som avgjør hvilken stilart papirprosjektet tilhører. 

Ved å trykke på vignetten til den enkelte stilarten nedenfor kommer du til et galleri bestående av papirprosjekter laget i den stilarten. Noen av sidene inneholder mange bilder og kan ta noe tid å laste inn første gang du åpner siden. Alle papirprosjektene har tidligere vært publisert i TPC Magazine.

- Advertisement -

Vector – leaves: Pfeilgiftfeder, Pixabay
Vector – Rose: Braetschit, Pixabay
Vector – Vintage Rose: Free Vectors
Vector – Splash: Kristianus Kurnia, Pixabay
Flower: AnonMoos, Wikimedia
CAS-kort: Pia Krogh Larsen
Pop Art-kunst: German Lopez R, Pixabay
Urban gårdplass: geralt, Pixabay
Vector – Gear: Susan Mielke, Pixabay
Steam Punk-bilde: prettysleepy2, Pixabay
Vector – Old Sign: Mary Pahlke, Pixabay
Vector – Crow: Gitti Lohr, Pixabay
Vector – Guitar: Clker, Pixabay
Anarchy – symbol: Wikimedia
Art Deco-ramme: ArtsyBee, Pixabay
Chrysler-bygningen: ASSY, Pixabay
Art Nouveau-vindu: Mrs Brown, Pixabay
Converse: Open Clipart Vectors, Pixabay

 

Mobiltelefon: Wokandapix, Pixabay
Vannlilje: Alexas Fotos, Pixabay
Spirograph: glyndwrgirl, Pixabay
Urban tags: onmindoff, Pixabay
Utklippsbok: Lwcy Design, Pixabay
Ephemera Pen Desktop: dh_creative, Pixabay
Gotisk illustrasjon: Victoria Borodinova, Pixabay
Grungetekstur: FreeCreativeStuff, Pixabay
Bjørn: Open Clipart Vectors, Pixabay
Pure Punk Guitar: Junior Libby, Public Domain Pictures
Punker: Al1isbetter, Pixabay
Rustikk dør: sherrierchrds, Pixabay
Whimsical Art: 5097177, Pixabay
Tre: copperscaledragon, Pixabay

Grafisk design og ikke-krediterte bilder: Marit Pedersen
Featured foto: Pia Krogh Larsen
Publisert med tillatelse