DU SER NÅ PÅ TAGEN

Copyright

OPPHAVSRETT – HVA ER DET?

Opphavsrett? Åndsverk? Copyright? Hva er hva? I dagens artikkel skal vi se nærmere på disse begrepene og hva de innebærer. BERN-KONVENSJONEN Danmark, Norge og Sverige har alle sluttet seg til den verdensomspennende Bern-konvensjonen…