DU SER NÅ PÅ TAGEN

Opphavsrett

CC – Creative Commons

Hva er Creative Commons? Vi kaller avtalen bare for CC, og det er en avtale som forteller deg hva som er lov og hva som ikke er lov med det som noen andre har skapt. Det høres jo veldig enkelt ut, gjør det ikke? Det finnes seks ulike…

Opphavsrett – hva er det?

Opphavsrett? Åndsverk? Copyright? Hva er hva? I dagens artikkel skal vi se nærmere på disse begrepene og hva de innebærer. BERN-KONVENSJONEN Danmark, Norge og Sverige har alle sluttet seg til den verdensomspennende Bern-konvensjonen…