Klyngestempling

Klyngestempling er en teknikk som ofte brukes på sceniske kort, og da kort som viser landskap eller natur i en eller annen form. Teknikken går rett og slett ut på at man bruker samme stempel gjentatte ganger i en klynge. 

Kortet nedenfor er laget av Petra og her ser vi at samme stempel med tremotiv er brukt gjentatte ganger slik at det danner en skog. 

- Advertisement -

På det andre eksemplet på klyngestempling er det brukt sommerfugler. Kortet er laget av Rikke-Charlotte. Her ser man at denne stemplingsteknikken også kan brukes på kort som ikke har sceniske motiv. 

Nedenfor finner du flere eksempler på papirprosjekter hvor det har vært brukt klyngestempling. Dersom du trykker på bildet får du opp en link til artikkelen hvor bildet først ble publisert. 


Galleri – Papirprosjekter med klyngestempling

 

- Advertisement -

Translate »